Annonserakommunkollen
 förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Reklamationer mot införda annonser ska göras inom tre dagar efter utgivning. Eventuella anmärkningar mot fakturor ska göras inom 8 dagar.

kommunkollens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. kommunkollen ansvarar inte för fel orsakade av otydliga manuskript eller annonstexter. För fel eller fördröjning orsakade av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll, ansvaras heller inte.

Materialet i kommunkollen omfattas av copyright och får inte användas i andra sammanhang utan vårt tillstånd.

Manusstopp vid färdigt material är onsdag veckan innan utgivning. Om vi ska utforma originalet behöver vi ditt underlag en dag tidigare, tisdag veckan innan utgivning. Glöm inte att skicka logotype och eventuella bilder, illustrationer.

Annonsformat väljer du enklast bland våra färdiga annonsmallar. De brukar passa i de allra flesta fall. Naturligtvis går det bra att välja andra format också utifrån en kombination av antal spalter och höjdmillimeter.

Vi tar helst emot färdigt digitalt original i form av högupplöst PDF-fil med inkluderade typsnitt och bilder. För bästa resultat bör eventuella bilder ha en upplösning om 300 dpi. Annonsen ska vara i samma storlek som den verkliga ytan. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss. Tidningen produceras i InDesign på Mac-datorer.