Föreningsannons

Via kommunkollen kan föreningar på ett billigt och effektivt sätt informera sina medlemmar om möten och andra interna angelägenheter. Informationen samlas under rubriken Föreningsliv och består endast av kortfattad text. Innehållet ska vara av intern karaktär och inte riktas till allmänheten.
              
För att kunna veta hur många rader det blir i tryck kan du utgå från följande; Varje rad innehåller ca 25-30 tecken. Som tecken räknas bokstäver, siffror, olika skiljetecken och mellanslag. En del tecken är smalare än andra och därför kan antalet variera något mellan olika rader.
              
Kostnaden är 35 kr/rad (inkl moms) och faktureras efter införande.
              
Skicka in ditt manus via formuläret nedan eller via e-post till info@komkollen.se. Vi behöver ditt manus senast tisdag klockan 12 veckan före publicering. Glöm inte att ange kontaktperson och e-postadress för faktura.

Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.